Navigacijski sustavi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Kakvi navigacijski sustavi su korišteni u ljudskoj prošlosti, a kakvi se mogu pronaći u nekim fantasy knjigama, magija ili zvijezde? Kakvi su moderni navigacijski sustavi unazad stotinjak godina, a kakvi će biti u bliskoj budućnosti? Kakva inžinjerska pozadina i matematika stoje iza toga? Kakva je današnja svemirska navigacija, a kakvi sustavi su korišteni u znanstvenoj fantastici? Koja su aktualna događanja u Hrvatskoj vezana za svemirska istraživanja?
Postavljeno je puno pitanja i odgovore na sve njih će nam dati Luka Strižić, Siščanin koji je 2017. osvojio nagradu na Europskom svemirskom tjednu za svoj rad “J911: Crowdsourcing GNSS Jammer Detection and Localization”, inovativno rješenje za identificiranje zlonamjernih smetnji signala satelitske navigacije.
Vidimo se na 5. FantaSTikonu 15.-17. ožujka 2019. na FESB-u! 🚀